Крепежи и други

Анкер за подов монтаж с дължина 200мм. Поцинкован.

Анкер за подов монтаж с дължина 200мм. Поцинкован.

Арт № MR.A.125-09

Монтира се с лепило Арт.MR.A.1000

Анкер за подов монтаж с дължина 220мм. Поцинкован.

Анкер за подов монтаж с дължина 220мм. Поцинкован.

Арт № MR.125-01

Монтира се с лепило Арт.MR.A.1000

Анкер за подов монтаж с дължина 300мм. Поцинкован.

Анкер за подов монтаж с дължина 300мм. Поцинкован.

Арт № MR.125-09

Монтира се с лепило Арт.MR.A.1000

Анкер за подов монтаж с дължина 400мм. Поцинкован.

Анкер за подов монтаж с дължина 400мм. Поцинкован.

Арт № MR.125-03

Монтира се с лепило Арт.MR.A.1000

Анкер за страничен монтаж. Поцинкован.

Анкер за страничен монтаж. Поцинкован.

Арт № MR.125-07

Монтира се с лепило Арт.MR.A.1000